Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud nám svěříte svá osobní data při registraci, činíte tak zcela dobrovolně a společnost Optika Nova s.r.o. odpovídá za jejich zabezpečení a ochranu.


SPRÁVCE DAT

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Optika Nova s.r.o., IČ: 489 06 271 se sídlem Ráj 463/28, 627 00 Brno. Správce data zpracovává pro zajištění kvality a trvání obchodního vztahu mezi Optika Nova  s.r.o. a subjektem.
Správce nadále rozhoduje o dalších společnostech, které Vaše data také zpracovávají, zejména přepravní společnost a externí účetní kancelář. 

ROZSAH DAT A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Data, která nám svěříte, zpracováváme primárně pro zajištění dodávek zboží a služeb s tím souvisejících. Fakturační náležitosti jsou pro nás nezbytným údajem, který potřebujeme pro realizaci konkrétního obchodního případu,

případně pro účely vyřízení reklamace nebo servisních služeb.
Fakturační údaje jsou nutné ke splnění zákonných povinností a správné evidenci daňových dokladů.

E-MAIL
Veškerá data, která se týkají vaší e-mailové adresy a informací s e-mailem spojených, využíváme k případné vzájemné korespondenci. Tato data využíváme z důvodu oprávněného zájmu, který vznikl na základě našeho odběratelsko-dodavatelského vztahu.
Přesto Vaši emailovou adresu nebudeme zatěžovat žádnými pravidelnými newslettery nebo jinými obchodními nabídkami. I tak ale máte samozřejmé právo vznést na naši společnost požadavek být zapomenut a vymazán z našeho e-mailového seznamu.


COOKIES
Cookies jsou malé soubory, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a umožňuje zjištění, zda jste již navštívili ze svého počítače určité webové stránky. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.
Prohlašujeme ale, že prakticky žádné cookies nevyužíváme!


ZABEZPEČENÍ
Všechna zpracovávaná data chráníme v nejvyšší možné míře a používáme k tomu příslušný software a  technologie. 

ÚZEMNÍ OMEZENÍ ZPRACOVÁVÁNÍ
Data zpracováváme jen a pouze na území České republiky.

K datům mají přístup zaměstnanci společnosti, kteří se přímo podílejí na realizaci obchodních případů a dále třetí strany:

-          Účetní externí kancelář

-          Česká pošta

-          Google-Google analytics


KONTAKT PRO PODÁNÍ NÁMITEK A STÍŽNOSTI 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností ohledně zpracování Vašich dat a kdo se na tomto procesu podílí, nás můžete kontaktovat buď písemně na adrese: Optika Nova s.r.o., Ráj 463/28, 627 00 Brno,

e-mailem: optikanova@email.cz  nebo telefonicky na čísle  +420 603 419 835. Vždy učiníme vše, aby se vyřešila připomínka či stížnost, kterou nám předložíte. Kromě toho máte právo obrátit se se svou žádostí
nebo stížností na příslušný orgán pro ochranu osobních údajů. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7,
www.uoou.cz.


V Brně, dne 24.05. 2018
Optika Nova s.r.o.
Brilleria