Ochrana osobních údajů-GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
Pokud nám svěříte svá osobní data při registraci, činíte tak zcela dobrovolně a společnost Optika Nova s.r.o. odpovídá za jejich zabezpečení a ochranu.

SPRÁVCE DAT
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Optika Nova s.r.o., IČ: 489 06 271, se sídlem Ráj 463/28, 627 00 Brno. Správce data zpracovává pro zajištění kvality a trvání obchodního vztahu mezi Optika Nova s.r.o. a subjektem. Správce nadále rozhoduje o dalších společnostech, které Vaše data také zpracovávají, zejména přepravní společnost a externí účetní kancelář.
ROZSAH DAT A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Data, která nám svěříte, zpracováváme primárně pro zajištění dodávek zboží a služeb s tím souvisejících. Fakturační náležitosti jsou pro nás nezbytným údajem, který potřebujeme pro realizaci konkrétního obchodního případu, případně pro účely vyřízení reklamace nebo servisních služeb. Fakturační údaje jsou nutné ke splnění zákonných povinností a správné evidenci daňových dokladů.

EMAIL & TELEFONNÍ ČÍSLO

Veškerá data, která se týkají Vaší e-mailové adresy a telefonního čísla a informací s nimi spojených, využíváme k případné vzájemné komunikaci. Tato data využíváme z důvodu oprávněného zájmu, který vznikl na základě našeho odběratelsko-dodavatelského vztahu. Přesto Vaši  emailovou adresu nebudeme zatěžovat žádnými pravidelnými newslettery nebo jinými obchodními nabídkami. I tak ale máte samozřejmě právo vznést na naší společnost požadavek být zapomenut a vymazán z našeho e-mailového nebo telefonního seznamu.

COOKIES

Cookies jsou malé soubory, které se uloží na Váš pevný disk počítače. To vede k usnadnění navigace a umožňuje zjištění, zda jste již ze svého počítače navštívili určité webové stránky. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči. Prohlašujeme ale, že Optika Nova s.r.o. v praxi žádné cookies neanalyzuje a nijak nevyužívá!

ZABEZPEČENÍ

Všechna zpracovávaná data chráníme a používáme k tomu příslušné technologie.

ÚZEMNÍ OMEZENÍ ZPRACOVÁVÁNÍ

Data zpracováváme jen a pouze na území České republiky. K datům mají přístup zaměstnanci společnosti, kteří se výhradně podílejí na realizaci obchodních případů a dále třetí strany:
-  Externí účetní kancelář
-  Česká pošta
-  Google-Google Analytics

KONTAKT PRO PODÁNÍ NÁMITEK A STÍŽNOSTÍ

V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností ohledně zpracování Vašich dat a kdo se na tomto procesu podílí, nás můžete kontaktovat buď písemně na adrese: Optika Nova s.r.o., Ráj 463/28, 627 00 Brno, e-mailem: optikanova@email.cz  nebo telefonicky na čísle +420 603 419 835. Vždy učiníme vše, aby se vyřešila připomínka či stížnost, kterou nám předložíte. Kromě toho máte právo obrátit se se svou žádostí nebo stížností na příslušný orgán pro ochranu osobních údajů. 
Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V Brně, dne 24.05. 2018
Optika Nova s.r.o.
Oční optika Brilleria